Solcelleanlæg

Lad solen skinne på din el-regning

Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte – ikke mindst fordi det forventes at elprisen vil stige i fremtiden.

Solcelle-teknologien har gennemgået en rivende udvikling og det betyder at både effektiviteten og levetiden er blevet væsentligt forbedret. Priserne for solceller er faldet kraftigt de senere år og der er nu flere muligheder for fradrag og tilskud i forbindelse med installationen.

Samlet set betyder det, at der er mange penge at spare på længere sigt ved at investere i solceller.

Du producerer din egen el og dermed er din husstand mere miljøvenlig.

SOLENERGI FOR ALLE

Prisen på el stiger stille og roligt fra år til år. I dag (juni 2018) koster en kWh ca. 2,4 kr. inklusiv alle omkostninger (skatter og afgifter). Hvis du er selvforsynende med strøm fra dit eget solcelleanlæg, vil du ikke blive påvirket af en kommende prisstigning, da du producerer din egen strøm.

For den økonomibevidste . . .
Dit solcelleanlæg fremstiller strøm ved at omdanne solens energi til 230 volt vekselstrøm. Strømmen er magen til den el, som kommer ud af dine stikkontak­ter. Producerer du mere strøm end du aftager, kan du gratis lagre det på el-nettet. I praksis foregår det ved, at du kan bruge det offentlige el-net som batteri for den strøm, som du har i overskud. Det kaldes net­tomålingsordningen og betyder, at din elmåler løber baglæns, når du producerer mere strøm, end du selv kan bruge. Når du har brug for strømmen, kan du hente den tilbage uden at du skal betale for den. Når året er omme, betaler du altså kun for den strøm, du ikke selv har produceret.

For den miljøbevidste . . .
Solenergi er verdens reneste energi. Et solcelleanlæg udleder ingen forurening og ingen affaldsprodukter til miljøet. Installerer du et anlæg på 6 kW, der ved optimal placering producerer ca. 5.500 kWh om året, sparer du faktisk miljøet for ca. 2.750 kilo CO2 om året.

For bygningsejeren . . .
Tre ud af fire ejendomsmæglere oplever, at køberne har øget fokus på det lovpligtige energimærke, som huse i dag skal have. Det viser en undersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening og Bygherrefor­eningen. 92 procent af ejendomsmæglerne siger endvidere, at det er vigtigt for kunderne med et lavere energiforbrug og dermed lavere faste udgifter.

Din investering i et solcelleanlæg kan således gøre dit hus mere attraktivt, i form af bedre energimærke og lavere energiudgifter.

Nettomålingsordningen er en ordning, så du kan bruge det offentlige elnet som batteri for den strøm, du får i overskud fra solcelleanlæget. I princippet løber din elmåler baglæns, når du produ­cerer mere strøm, end du selv kan bruge, og du kan hente strømmen tilbage uden at betale for den, når du har brug for det. Ordningen omfatter alle typer vedvarende energianlæg, som leverer strøm til private og offentlige bygninger, op til 6 kW.